Perşembe, Ocak 08, 2009

Esmaül Hüsna'nın sırrı....

Allah(c.c)'ın isimlerini zikretmek hayatı kolaylaştırıyor

Esmâü’l Hüsnâ’nın Esrarı

İsm-i Celil Tesbih adedi Niyeti

Allah (66) Her türlü istek, tüm duaların kabul olması.

Er-Rahmân (298) Dünyada ve ahirette Allah'ın sevgisini kazanmak

Er-Rahîm (258) Maddî ve manevî rızka nail olmak.

El-Melik (90) Maddî ve manevî güçlü olmak, insanlara sözlerini
anlatıp dinletebilmek, emir sahibi olmak.

El-Kuddûs (170) Maddî ve manevî her türlü temizlik, kalp temizliği,
ruhî hastalıklardan iyileşmek.

Es-Selâm (131) Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe
çıkmak.

El-Mü'min (137) Güvende olma, güvenilir insan olmak, kötü
hastalıklara düşmemek.

El-Muheymin (145) İnsanlardan korunmak ve onların düşüncelerine
akıl erdirebilmek.

El-Aziz (94) Düşmanlara galip gelmek.

El-Cebbâr (206) İstek ve arzuların olması, insanların ve cinlerin
şerrinden emin olmak.

El-Mütekebbir (662) İzzet, refah ve gerçek büyüklüğe erişmek, halk
tarafından sevilmek.

El-Hâlık (731) İşlerde üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak, başarılı
olmak.

El-Bâri (214) İşte başarılı olmak, maddî ve manevî sıkıntılardan
kurtulmak.

El-Musavvir (336) Maksat ve meramına ulaşmak ve ifade etmek, en
zor işleri başarmak ve bir işte uzmanlaşmak.

El-Gaffâr (1.281) Bağışlanmak ve günahlardan korunmak.

El-Kahhâr (306) Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından
kurtulmak.

El-Vehhâb (14) Sıkıntısız ve maddî açıdan rahat bir hayat sürmek.

Er-Rezzâk (308) Bol rızıklı bir ömür geçirmek.

El-Fettâh (489) Maddî ve manevî hayır kapılarının açılması,
ticarette başarıya ulaşmak.

El-Alim (150) İlim zenginliği için.

El-Kâbid (903) Zalimin zulmünden kurtulmak.

El-Bâsit (72) Rızkının genişlemesi ve bereketin artması.

El-Hafid (1.481) Kötüden, kötülerden ve belalardan korunmak.

Er-Rafi' (351) İnsanlar içinde ve işinde yükselmek, tevazu sahibi
olmak.

El-Muiz (117) Fakir ve zelillikten kurtulmak.

El-Muzil (770) Düşmanları zelil etmek.

Es-Semi' (180) Duaların kabul olması.

El-Basir (302-112) Acziyetin kalkması, basiretli olmak.

El-Hakem (68) Haklı davasını kazanmak, insanlar arasında hak ile
hüküm vermek.

El-Adl (104) Adaletli olmak, haklı davayı kazanmak.

El-Latîf (129) Dileklerin olması, kısmet ve rızkın artması.

El-Habîr (812) Hafıza ve idrakin genişlemesi.

El-Halîm (88) Ahlâk güzelliği ve yumuşak huylu olmak, hiddet
ve sinirin gitmesi.

El-Azîm (1.020) Sözünün tesirli olması ve sözü dinlenir olmak.

El-Gafûr (1.286) Günahların affı ve kötü ahlâktan korunmak.

Eş-Şekûr (526) Talihin açıklığı, kendine verilen nimetlerin şükrünü
eda etmek, bol rızık için.

El-Aliyy (110) Zilletten kurtulmak, ilim, derecelerin artması.

El-Kebîr (232) Maddî ve manevî büyüklük, hürmet sahibi olmak.

El-Hafîz (998) Nefsinin ve malının korunması.

El-Mukît (550) Muhtaç olunan şeyi kazanmak ve rızık.

El-Hasîb (80) Herkese karşı açık alınlı olmak.

El-Celîl (73 - 5.329) Gerçek yüceliğe erişmek, zalim ve zorbayı zelil
etmek.

El-Kerîm (270) Bol rızık sahibi olmak, cömert olmak ve
kolaylıklara nail olmak.

Er-Rakîb (312) Her işte Allah'ın koruması altında olmak, bunu
hissetmek, hafızasının kuvvetlenmesi.

El-Mücîb (55 - 3.025) Duaların kabul olunması.

El-Vâsi' (137) Ömür uzunluğu, sıhhat ve rızık genişliği için.

El-Hakîm (78 - 6.084) İlim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek,
hikmetli iş yapmak.

El-Vedûd (20 - 400) İnsanların sevgisini kazanmak.

El-Mecîd (57 - 3.249) İzzet ve şerefin artması.

El-Bâis (573) Kuvvetli irade ve alacaklarını almak.

Eş-Şehîd (319) Şehid olmak, heybetli olmak, halk arasında
sevilmek.

El-Hak (108) Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına
sahip olmak, başladığı işin sonunun gelmesi.

El-Vekîl (66) Allah'tan her türlü yardım görmek.

El-Kavî (116) Kansızlık ve vücudun güçlü olması, zor işleri
kolaylıkla halletmek.

El-Metîn (500) Maddî ve manevî dayanıklı, sağlam ve iradeli
olmak, hastalıklardan kurtulmak.

El-Veliyy (46-2.116) Her işte Allah'ın yardımını istemek.

El-Hamîd (62-3.844) Kazancın genişlemesi, Allah'ı çokça hamd etmek
için yardım istemek.

El-Muhsî (148) Zekânın kuvvetli olması.

El-Mübdi (57) Her işte muvaffak olmak, ummadığı yerden yardım
gelmesi.

El-Muîd (124) Elden kaçanı geri kazanmak, Allah'ın ahirette
yeniden dirilme hakikatini ruhlarımıza duyurması.

El-Muhyî (68) İşlerin başarılı olması, hastalıklardan kurtulmak.

El-Mumît (490) Harama bakmamak, kötülüklerden vazgeçmek,
devamlı ahireti hatırlamak.

El-Hay (18-324) Sözün tesirli olması, sözü dinlenir olmak.

El-Kayyûm (156) Bütün işlerde yardımı Allah'tan beklemek, isteklere
nail olmak, rızkın devamlı olması.

El-Vâcid (14-196) Aradığını ve kaybettiğini bulmak.

El-Mâcid (48) Kazancın bolluğu ve şerefli bir hayat sahibi olmak.

El-Vâhid / El-Ehad (19 - 3.669) Kalbin uyanıklığı, isteklerin olması.

Es-Samed (134) Hiç kimseye muhtaç olmamak.

El-Kâdir (305) İstediğini yapmaya güç yetirmek.

El-Muktedir (744) Her işte başarılı olmak.

El-Mukaddim (184) Daima yükselmek.

El-Muahhir (847) Kötü ve belalı birinin veya bir işin kendinden
uzaklaşması.

El-Evvel (37) Her hayır işinde birinci olmak.

El-Âhir (801) Ömrün uzun olması.

Ez Zâhir (1.106) Her meselenin zuhuru, açıklığı, gizli olmaması.

El-Müteâlî (551) İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek.

El-Bâtın (62) Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak, iç rahatlığının
artması.

El-Vâlî (47) Sözünün tesirli olması, insanların kendini sevmesi.

El-Berr (202) Her halukarda iyilik bulmak.

Et-Tevvâb (409) Tövbelerin kabul olması.

El-Müntekım (630) Zulüm ve fenalıklardan korunmak.

El-Afuvv (156) Rızık bolluğu, kalp huzuru, affedilmek.

Er-Raûf (287) Merhametinin artması, hiçbir varlıktan zarar
görmemek.

Mâlikü'l-Mülk (212) Mal ve kazanca zarar gelmemesi, maddî ve manevî
derecelerin artması.

Zü'l-Celâli ve'l-İkrâm (1.100) İşlerin kolay ve âsân olması, insanların kendini
sevmesi.

El-Muksit (209) Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak.

El-Câmi (114) Küsleri barıştırmak ve hayırların birleşip
toplanması.

El-Ganî (1.060) Gerçek zenginlik, servet ve geniş rızık, insanlar
tarafından sevilmek.

El-Muğnî (1.100) Geçim genişliği, bol rızık ve zenginlik.

El-Mâni' (161) Kaza ve belalardan emin olmak.

Ed-Dârr (1.001) Zararlı kişilerden emin olmak ve onları Allah'a
havale etmek.

En-Nâfi' (201) Hastalıklardan korunmak, şifa bulmak, zararlardan
uzak durmak.

En-Nûr (256) Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak.

El-Hâdî (20-400) Doğru yolu bulmak ve çocuklarının serkeş
olmaması.

El-Bedî' (86) Allah'ın yardımına nail olmak, maddî ve manevî
güzellik için.

El-Bâkî (113) Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak.

El-Vâris (707) Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak.

Er-Reşîd (514) Güzel ahlâk sahibi olmak, kötü alışkanlıklardan
korunmak.

Es-Sabûr (298) Başladığı işi kolay bitirmek, sinirini yenmek ve
sabırlı olmak.

Bu faydalı bilgiyi sizlerlede paylaşmak istedim.Rabbim öyle büyük ki isimlerine bile kulları için şifalar koymuş.